Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013

29.01.2013

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - poverený výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje súťaž o cenu rektora v roku 2013.

Súťažné kategórie:

  1. Cena rektora za najlepší nápad zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie života študentov
  2. Cena rektora pre najlepších študentov doktorandských študijných programov
  3. Cena rektora pre najlepších študentov bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných programov
  4. Cena rektora za významnú umeleckú tvorivú činnosť

Návrhy do všetkých kategórií posielajte prostredníctvom e-mailu na  sekretariat.rektora@tnuni.sk

Termín odovzdania návrhov pre všetky kategórie je 30. marec 2013.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica