Študuj online z domu

01.04.2020

Využite prístup k elektronickým informačným zdrojom cez vzdialený prístup z Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Pre využívanie týchto zdrojov je potrebné sa zaregistrovať na:

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855

Po vyplnení prihlášky a uhradení registračného poplatku 3 eurá na rok dostanete prístupové práva k EIZ.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica