Študuj na univerzite v nových programoch

24.07.2013

Úspešní politickí poradcovia, mediálni pracovníci, manažéri kvality, procesní a technologickí inžinieri, ale aj vedúci tímov zlepšovania kvality. V súčasnosti veľmi žiadané pracovné miesta u zamestnávateľov. Na tieto pracovné pozície však potrebujete primerané vzdelanie, ktoré Vám dokáže zabezpečiť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne svojimi dvoma novými akreditovanými študijnými programami Európske a globálne štúdiáKvalita produkcie strojárskej techniky.

Študijný program Európske a globálne štúdiá Vás pripraví do sveta reálnej politiky, ale aj na pracovné pozície v nadnárodných spoločnostiach. Budete schopní plynule komunikovať na odbornej medzinárodnej úrovni v anglickom alebo inom svetovom jazyku a to vďaka novým výučbovým procesom a špecializovaným učebniam.

V študijnom programe Kvalita produkcie strojárskej techniky získate znalosti z riadenia tímov a manažérskych zručností, technológie priemyselnej výroby, ako aj z využívania najmodernejších informačných technológií pri plnom rešpektovaní požiadaviek medzinárodných spoločností.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je mladá, moderná a rýchlo sa rozvíjajúca univerzita. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie univerzitného typu na fakultách sociálno-ekonomických vzťahov; špeciálnej techniky; zdravotníctva; priemyselných technológií; katedre politológie a spoločnom celouniverzitnom pracovisku Vitrum Laugaricio.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica