Študentská vedecká konferencia

26.10.2017

Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v akademickom roku 2017/2018 vyhlasuje 8. ročník:

 

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v politológii 2017

 

08. 11. 2017 od 10.00 v Študentskom centre

 

Prihlásiť sa môžete u doktorandov katedry (č. d. 304) od 06. 10. 2017 alebo e-mailom: richard.klimacek@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica