Študentská kvapka krvi

09.12.2013

V stredu 04. decembra 2013 v priestoroch telocvične na Študentskej ulici č. 2 tiekli litre študentskej krvi. Napriek tomu, ako hrozivo to znie, išlo o mierumilovnú akciu s názvom „Študentská kvapka krvi“. Spoluorganizátorom tejto dobročinnosti bola Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ako už názov napovedá, jej cieľom bolo primäť (nielen) mladých ľudí, aby pravidelne chodili darovať krv, a tým zabezpečili jej dostatok v našom zdravotníctve.

Akcie sa zúčastnili študenti všetkých fakúlt našej univerzity so sídlom v Trenčíne, ako aj z celouniverzitných pracovísk v počte: Fakulta zdravotníctva - 56 študentov, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov - 4 študenti, Fakulta špeciálnej techniky - 4 študenti, Katedra politológie - 4 študenti. Nechýbali ani zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Spolu sa zúčastnilo 70 darcov krvi.

Krv bola odobratá 43 ľuďom, ostatní boli z rôznych zdravotných dôvodov vylúčení. Spolu darovali približne 20 litrov krvi.

Touto cestou by sme sa preto chceli poďakovať nielen študentom za ich odvahu, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tejto akcie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica