Študentská kvapka krvi 2015

03.11.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovala v dňa 28. októbra 2015 podujatie s názvom Študentská kvapka krvi.

Akcie sa zúčastnili študenti všetkých fakúlt našej univerzity, ako aj celouniverzitných pracovísk v počte 117 a nechýbali ani zamestnanci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Spolu sa Študentskej kvapky krvi zúčastnilo 121 záujemcov. Prostredníctvom tejto akcie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  darovala viac ako 20 litrov krvi.

Touto cestou by sme sa preto chceli poďakovať nielen študentom za ich odvahu, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tejto akcie.

Ďalšie podujatie Študentskej kvapky krvi plánujeme ešte tento rok, a to začiatkom mesiaca december v Púchove.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica