Študentská kvapka krvi 2015

13.10.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

 

pozýva

 

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

 

Študentskú kvapku krvi,

 

ktorá sa uskutoční dňa 28. októbra 2015 v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín

 

v čase od 8,00 hod.

 

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne od 12.10.2015 do 23.10.2015 v priestoroch telocvične TnUAD Trenčín v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Následne dňa 26.10.2010 bude  každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica