Študentská kvapka krvi 2015

03.12.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

pozýva 

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

Študentskú kvapku krvi 2015

ktorá sa uskutoční dňa 9. decembra 2015 v priestoroch FPT TnUAD, I. Krasku 491/30, Púchov

v čase od 8,00 hod.

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 3.12.2015 vo vestibule fakultnej budovy FPT v Púchove. Následne dňa 7.12.2015 bude  každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica