Študenti začali semester cvičeniami v nových laboratóriách

06.03.2024

Letný semester sa na Fakulte priemyselných technológií začal vo vynovených vedecko-výskumných a výučbových priestoroch laboratórií Chémie materiálov, Polymérov a Analýzy zložiek životného prostredia, v ktorých mávajú študenti praktické cvičenia.

Stavebné práce sa začali už počas roka 2023 a následne sa zrealizovala inštalácia nového laboratórneho nábytku, digestorov a ďalšieho laboratórneho vybavenia. Vďaka všestrannej podpore vedenia Trenčianskej univerzity sa všetky rekonštrukčné práce podarili úspešne zrealizovať a študenti spolu s pedagógmi a výskumnými pracovníkmi, môžu už naplno využívať tieto zmodernizované laboratórne priestory.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica