Študenti úspešne prezentujú univerzitu v metropole východu

25.11.2015

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach sa zameriava primárne na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce.

Tento rok sa počas troch dní na veľtrhu v metropole východu môžu návštevníci tešiť na 80 vystavovateľov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorými samozrejme nechýba ani naša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorú suverénne a  s  prehľadom reprezentujú naši študenti z  fakúlt a celouniverzitných pracovísk.. Návštevníci veľtrhu sa tiež môžu tešiť na bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií. Každoročne ho navštívi približne 8 000 účastníkov.

Stredoškolákov a uchádzačov o štúdium na našej univerzite zaujímajú hlavne možnosti štúdia v Trenčíne, ale aj v zahraničí prostredníctvom výmenných pobytov, podmienky prijatia na našu univerzitu, ale aj vybavenosť našich učební a samozrejme uplatnenie v praxi  po štúdiu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica