Študenti Trenčianskej univerzity sa vzdelávajú v praxi

17.04.2015

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou Národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ rozšírili svoje vedomosti z oblasti automobilovej výroby v podnikovej praxi závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave.

Po krátkej prezentácii zamerania podniku prešli študenti priamo do výrobných hál, kde im špecialisti postupne predstavili krok za krokom komplexný systém výrobného programu technologicky najnovšieho závodu v skupine PSA Peugeot Citroën.

Okrem iného mali študenti možnosť vidieť manuálne, ale aj automatizované výrobné procesy s dôrazom na aplikáciu metód a techník priemyselného inžinierstva. Prehliadka podniku zaujala študentov najmä pri treťom plnoautomatizovanom stanovišti montáže podvozku ku karosérii automobilu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica