Študenti Trenčianskej univerzity na exkurzii v Konštrukte Defence, a. s.

Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s podporou Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti dostali príležitosť exkurzie do výrobného procesu v odbore svojho vysokoškolského štúdia. Študenti zo študijného programu Špeciálna strojárska technika vo štvrtok 16. októbra 2014 navštívili areál podniku Konštrukta Defence a. s., kde sa dozvedeli ako svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti počas vysokoškolského štúdia premenia na hodnoty vytvárané v praxi.

Účastníkov exkurzie najskôr privítalo úzke vedenie spoločnosti v podnikovej zasadačke, kde študentom v krátkej prezentácii a diskusii konkrétne ozrejmili výrobné zameranie podniku. Z konferenčných priestorov sa študenti premiestnili do prevádzky špeciálneho skúšobníctva podniku. Študentov zaujali najmä skúšobné testy 30 mm automatického kanóna a prípravný proces na skúšku, ale hlavne samotná testovacia streľba. Spolu s pracovníkmi podniku si prešli komory pre simuláciu opotrebenia mechanických častí strojov. Nahliadli do hál s umiestnenými tlakovými a podtlakovými komorami, do priestorov navrhnutých pre simuláciu klimatických zmien prostredia, ako aj pre simuláciu znečistenia prachom, pieskom i vodou.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica