Študenti pracujú s literatúrou a informáciami

Univerzitná knižnica pokračuje v akciách, na ktorých študenti pracujú s literatúrou a informáciami. V sobotu dňa 13. 10. 2018  sa stretli v Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne študenti 1. ročníka externého štúdia Fakulty špeciálnej techniky pod vedením prorektora doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. Študenti absolvovali školenie, na ktorom sa dozvedeli aké možnosti štúdia im ponúka univerzitná knižnica a zoznámili sa s online katalógom.

Dni informačnej výchovy pokračovali aj dňa 18. 10. 2018 keď pracovníčka knižnice Mgr. Miroslava Piscová prezentovala študentom na Fakulte špeciálnej techniky vyhľadávanie informácií a možnosti sprostredkovania literatúry.

Do budúcna sú plánované podobné akcie aj s Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov, Fakultou zdravotníctva, Fakultou priemyselných technológií či Katedrou politológie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica