Študenti politológie na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky

Vo štvrtok 15. marca sa študenti Katedry politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnili exkurzie Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. NR SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu.

Exkurzie sa zúčastnili študenti všetkých ročníkov Katedry politológie a doplnili ich aj študentky pôsobiace na univerzite prostredníctvom programu Erasmus+ z Talianska. Počas exkurzie si študenti pozreli priestory Národnej rady SR, balkón rokovacej sály a sprievodkyňa PhDr. Lujza Kittlerová študentom priblížila aj históriu vzniku. Študenti dostali možnosť na krátku diskusiu s poslancami NR SR. Okrem študentov sa zúčastnili aj pedagógovia doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. a Mgr. Marián Bušša a za doktorandov Mgr. Petra Rendková. Po exkurzii mali študenti možnosť prejsť si staré mesto Bratislavy a obhliadnuť si historické okolie Bratislavského Hradu.

Už teraz sa študenti môžu tešiť na exkurziu do historického Martina, Matice Slovenskej a Národného cintorína v Martine, ktorá je pripravená na koniec apríla a zameraná bude na historických dejateľov pôsobiacich v dejinách Slovenskej republiky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica