Študenti FPT na II. ročníku súťaže Continental Student Challenge

18.09.2015

Druhý ročník súťaže  Continental Student Challenge, organizovaný divíziou Technologické centrum pre študentov vysokých škôl, opätovne ponúkol študentom vysokých škôl prezentovať svoje inovatívne technické nápady v oblasti  konštrukcie a dizajnu plášťov, nových  materiálov, simulačných metód, recyklácie či obnoviteľných zdrojov.

Študenti museli nielen prísť s novou technickou ideou, technicky ju popísať, ale aj odprezentovať v anglickom jazyku a tiež obstáť v diskusii s porotcami.

Medzi vybranými nápadmi, ktoré postúpili do finále, bol aj technický príspevok Mária Vanča, študenta Fakulty priemyselných technológií, ktorý  získal tretie miesto za inováciu „New design of tire tread“, v ktorej autor  navrhuje použitie nového tvaru priečnych drážok v dezéne, za účelom zníženia valivého odporu a hlučnosti pneumatiky.

Súťaž Continental Student Challenge  ponúka študentom veľmi dôležitý kontakt  s výrobnou sférou a prepojenie  ich teoretických znalostí s praxou.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica