Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

20.03.2014

V Študentskom centre TnUAD v Trenčíne mali dnes 20. marca 2014 študenti príležitosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do diania na našej univerzite v neformálnej diskusii s rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD.

V rámci naplánovaných podujatí sa dnes náš rektor stretol so študentmi, ktorí sa ho mohli spýtať na čokoľvek z jeho pracovného i súkromného života. Študenti sa zaujímali o dianie na univerzite, vízie do budúcnosti a ťažké rozhodnutia, ktoré musí robiť rektor univerzity.

V Študentskom centre sa môžete tešiť na viacero podujatí, medzi ktoré patria diskusie s úspešnými absolventmi univerzity, motivačné semináre a filmy, stretnete sa tu s významnými zamestnávateľmi z regiónu i mimo neho a množstvo ďalšieho. Stačí sledovať funpage stránku centra na Facebooku: Študentské centrum TnUAD.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica