Stretnutie univerzitných kaplánov Slovenska na našej univerzite.

17.05.2013

V dňoch 16. - 17.mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde našej univerzity, po prvýkrát uskutočnilo pravidelné formačné stretnutie a rokovanie vysokoškolských kaplánov Slovenska, správcov univerzitných pastoračných centier pôsobiacich pri všetkých vysokých školách a univerzitách na Slovensku. V piatok 17. 5. 2013  o  9:00  privítal a pozdravil takmer dve desiatky duchovných, pod vedením biskupa  Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu mládeže a univerzít,  rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Rektor vo svojom príhovore vyzdvihol a ocenil duchovný  rozmer  symbiózy pastoračného centra,  pedagógov a študentov našej univerzity aj dobrú vzájomnú spoluprácu s  univerzitným kaplánom Jurajom  Sedláčkom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica