Stretnutie mladých spisovateľov v Univerzitnej knižnici

18.12.2017

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  pod vedením prorektora doc. Liptáka a v spolupráci s univerzitnou Astronomickou pozorovateľňou Alojza Cvacha v Trenčíne a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne vyhlásila literárnu súťaž pre stredné školy s futurologickou tematikou.

Celkovo sa zapojilo 37 stredoškolákov a 17 vysokoškolákov z celého Slovenska. Okrem trenčianskych stredných škôl sa do súťaže zapojili aj školy z Nového Mesta nad Váhom, Považskej Bystrice, ale aj Košíc, Bratislavy alebo Revúcej.

Následne sa v Univerzitnej knižnici dňa 7. decembra 2017 pri príležitosti 100. výročia narodenia Arthura C. Clarka stretli úspešní tvorcovia na slávnostnom vyhodnotení. Slávnostného dopoludnia sa okrem študentov a pedagógov zúčastnili aj členovia odbornej poroty, ktorej predsedníčkou bola PhDr. Elena Delgátová, PhD. V úvodnom príhovore prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity doc. Ing. Peter Lipták, CSc. vyzdvihol odkaz futurológa a vedca, rektora univerzity na Srí Lanke Arthura C. Clarka pre súčasnosť i budúcnosť a povzbudil zúčastnených mladých ľudí k štúdiu, aktívnosti a tvorivosti. Zuzana Starostová pri vyhlasovaní víťazov citovala časti umiestených prác, čím predstavila samotných autorov. Okrem hodnotných cien získali víťazi možnosť publikovať svoju prácu na slovenskom portáli sci-fi, fantasy a mystery a na českom portáli Sci-fi VANILI.

Všetky práce si budete môcť prečítať v zborníku, ktorý pre vás pripravuje Univerzitná knižnica a víťazné práce si môžete pozrieť pod článkom.

 

Vyhodnotenie:

1. miesto:    Eva Vargová – Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

                   Ivana Piačková – Gymnázium Považská Bystrica

2. miesto:    Lívia Švihlová - Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

                   Mária Váňová - Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej

3. miesto:    Jovana Martina Oravecová – Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

                   Marcela Muránska – Stredná umelecká škola Trenčín

 

Cena za odkaz pointy: Vanesa Kulifajová - Prvé slovenské literárne gymnázium Revúca

Cena za originalitu témy: Richard Tomšík – Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Cena za aktuálnosť témy: Adam Kikuš – Obchodná akadémia Trenčín

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica