Stredoškolská konferencia maturantov – vzdelávaním k úspechu

11.12.2015

Na pôde Fakulty sociálno–ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 10.12.2015 uskutočnilo podujatie pre stredoškolákov z Trenčianskeho samosprávneho kraja  s názvom „Stredoškolská konferencia maturantov – vzdelávaním k úspechu“. Pán primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a pán rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. diskutovali s mladými ľuďmi o význame vysokoškolského vzdelávania v živote jednotlivca a spoločnosti. Prítomní stredoškoláci mali možnosť zapojiť sa do diskusie aj s pánom prof. Ing. Dr. Rolfom Karbachom, ktorý ich po prednáške v anglickom jazyku s názvom „Generation Y on the labour market“ motivoval podnetnými otázkami.

Potom sa študenti pohybovali v špecializovaných učebniach Fakulty sociálno-ekonomických a vzťahov a v závere podujatia pripravili naši terajší študenti pre stredoškolákov workshopy o štúdiu v zahraničí (ERASMUS+) o činnosti v projekte Život nie je Zebra, AZU, o zapojení študentov v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) ako aj o živote univerzitného rádia Trench Town.

Medzi odkazmi od stredoškolských študentov sme našli aj takéto: Ďakujeme bolo to od srdca; Fajn škola; Super myšlienka; Vidíme sa o rok ... 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica