Stredoškoláci na Katedre politológie

02.07.2015

Viac ako 80 študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne sa zúčastnilo zaujímavých prednášok a diskusií na Katedre politológie. Študenti si najskôr prezreli moderné rekonštruované priestory katedry, Študentského centra aj študentského rádia TrenchTown a po návšteve priestorov univerzity začali aktivity pripravené pedagógmi.

Študenti a ich pedagógovia živo diskutovali na aktuálnu tému prijímania utečencov Slovenskou republikou, boli aktívni počas prednášky venovanej multikulturalizmu a svoj záujem o spoločenské témy prezentovali aj v rámci diskusie o migrantoch a utečencoch. Časť študentov si dokonca pripravila krátke prezentácie postojov k tejto problematike, čo viedlo k mnohým reakciám a postrehom. 

Pedagógovia katedry priblížili týmto podujatím stredoškolským študentom atraktívny spôsob výučby na modernej univerzite, najmä využívanie diskusií, tímovej práce či debatných súbojov. 

Reakcie študentov na organizáciu a priebeh stretnutia boli spontánne, veľmi pozitívne a taktiež ich pedagógovia prejavili záujem pokračovať aj v budúcnosti v spolupráci, či už v podobe účasti našich pedagógov na diskusiách v rámci seminárov na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, alebo na akciách organizovaných Katedrou politológie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica