Štipendiá do celého sveta SAIA

12.03.2013

TnUAD v Trenčíne a SAIA, n.o. Vás pozývajú na seminár

 

Štipendiá do celého sveta

 Národný štipendijný program a iné štipendijné programy SAIA.

 

Seminár je určený pre študentov a doktorandov, ktorí majú záujem o financovanie krátkodobého a dlhodobého študijného a výskumného pobytu, letných škôl.

Dátum: 18. marec 2013 (pondelok)

Miesto: Zasadačka rektora TnUAD, rektorát (budova A),  Študentská 2, TN

Čas: 11.00 hod.

Po seminári máte možnosť osobnej konzultácie Vašej mobility s pracovníčkou SAIA, n.o. až do 13.00 hod.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica