Štipendiá do celého sveta SAIA

15.04.2013

TnUAD v Trenčíne a SAIA, n.o. Vás pozývajú na školenie (konzultácie) pre študentov a doktorandov pri príležitosti aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium v zimnom semestri 2013/2014 po názvom

Národný štipendijný program: Ako podať žiadosť

Konzultácie o vypracovaní žiadosti o štipendium, postupoch a podkladoch.

Dátum: 17. apríl 2013 (streda)

Miesto: Erasmus kancelária, Oddelenie vedy, výskumu a medzinárodných vzťahov, 3. poschodie rektorátna budova A,  Študentská 2, TN

Čas: od 10.00 hod.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica