Stáž pre študentov v spoločnosti GOOD.EU.

Profil společnosti:

Jsme projektová agentura poskytující služby vedoucí k získání  prostředků  z  fondů  ESF  na všeoborové školení (soft i hard skills) a to převážně výrobním společnostem po celé ČR. Svým klientům tedy proaktivně poskytujeme informace o výzvách EU i možnostech financování. V aktuálních projektech pomáháme se zajištěním dotací zejména na vzdělávání odborných školení a akreditovaných kurzů z různých oborů.

Máme široké portfolio klientů z různých oblastí trhu i předmětu podnikání. Pomohli jsme získat prostředky firmám, jako jsou Nestlé, Volvo, Faurecia, Skanska, DGS, RM GAS, GEMO, Intersport, Window Holding a mnohým dalším. Díky různým segmentům našich zákazníků je i pracovní náplň stáže různorodá. Individuálně ji tedy přizpůsobujeme dle aktuálních potřeb společnosti a schopností daného studenta a jeho studijního oboru.

Volné pozice:

 • Asistent projektových manažerů
 • Asistent projektových koordinátorů
 • Asistent office manažera, HR, marketing manažera

Období stáže:

 • Nástup možný ihned
 • Délka stáže minimálně 3 měsíce
 • Upřednostňujeme delší spolupráci (4 až 12 měsíců), aby si student nabyté dovednosti za první měsíce dokázal otestovat a plnohodnotně využít i v praxi
 • Těm,  co  s  námi  zůstanou  déle,  umožníme  samostatnou  práci  na  projektech  pod  dohledem zkušeného kolegy.

Benefity stáže:

 • Flexibilní  pracovní  doba  -  v  případě  potřeby  uvolníme  studenty  vyřešit  povinnosti  spojené  se studiem apod.
 • Reálné  zkušenosti  -  studenti  dostanou  možnost  pracovat  na  reálných  projektech  společnosti, stanou se plnohodnotnými členy týmu, získají pracovní návyky a praxi v žádaných oborech
 • Pro nejlepší možnost navázání profesionální spolupráce interně nebo externě
 • Kancelář v centru Prahy – Arbesovo náměstí
 • Teambuldingové akce
 • Mladý a přátelský kolektiv
 • Zkušení nadřízení
 • Dynamické prostředí
 • Zapojení do firemního vzdělávání
 • A další

Oblasti stáže a příklad pracovní náplně

 • Projektové  řízení:  komunikace  se  zákazníkem  a  příprava  podkladů  projektu,  komunikace s dodavateli, řešení nestandardních situací, analýza trhu
 • Marketing a administrativa: tvorba publicity k realizovaným projektům (propagační a informační materiály), výběr a návrh propagačních materiálů, průzkum trhu na výběr vhodného dodavatele propagačních předmětů a inzerce, online komunikace, příprava a rozesílání podkladů pro běžící kurzy, sběr výstupních materiálů z kurzu – jejich evidence a archivace, administrativa k běžícímu výběrovému řízení, práce s národním informačním systémem, grafický návrh, příprava a distribuce newsletteru, tvorba prezentačních materiálů pro kurzy a prodej (print, prezentace, web, multimedia) apod.
 • Management: výpomoc při koordinaci běžících kurzů, práce s národním informačním systémem - online monitorovací zprávy, zajištění rozeslání pozvánek všem účastníkům před kurzem a tvorba certifikátu po kurzu, koordinace lektorů a schůzek, zajištění školících prostor po ČR, komunikace s klientskými firmami, lektory a účastníky školení apod.

Kontakty

 • Univerzita – vysílající organizace: v případě zájmu získat grant pro tuto stáž kontaktujte svého fakultního koordinátora nebo Oddělení pro zahraniční vztahy a styk s veřejností

Společnost – přijímající organizace: více informací týkající se stáže v společnosti a vyřizovaní potřebné administrace za přijímající organizaci:

 • Anna Růžková, anna.ruzkova@goodeu.cz, 777 756 973
 • Jan Havlík, havlik@goodeu.cz, 773 990 523
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica