ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály

19.07.2013

V pripojenom dokumente nájdete informácie o konaní štátnych záverečných skúškach pre III. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore  5.2.19 Anorganické technológie a nekovové materiály.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica