Štátna tajomníčka navštívila našu univerzitu

30.04.2013

Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. navštívila 29. apríla 2013 Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

V prednáške na tému „Poľnohospodárska politika a rozvoj vidieka v novom programovom období“ predstavila program Spoločnej pôdohospodárskej politiky 2014 – 2020, v ktorej spomenula históriu reforiem a zároveň poukázala na dnešnú aktuálnu situáciu. Spomenula tiež problematiku priamych dotácií do poľnohospodárstva a aj rozpočet, o ktorom sa rokuje v EÚ. Študentom ozrejmila, ako funguje politika pôdohospodárstva v reálnom živote v nadväznosti na socio-ekonomickú situáciu v krajine. V závere svojej prednášky prezentovala súčasné potreby ekologického pôdohospodárstva a dotkla sa aj témy pesticídov vo výrobkoch.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica