Staňte sa súčasťou pracovného tímu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

05.05.2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy  pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania. Absolventi majú možnosť uplatniť sa v rámci rezortu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a stať sa súčasťou normalizačného tímu. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica