Stanovisko k inzerátu stolárskej firmy

16.01.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne považuje podmienky stolárskej firmy DAMON-TRADE s. r. o. na obsadenie pracovnej pozície „Logista“ za jej subjektívny názor a diskrimináciu, nakoľko univerzita v danom segmente absolventov nevychováva.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravuje absolventov v odboroch strojárskej techniky, servisu a opravy automobilov, ľudských zdrojov, chemických technológií, fyzioterapie, verejnej správy, ošetrovateľstva, materiálov a textilných technológií.

Stolársku firmu DAMON-TRADE s. r. o. sme oslovili s požiadavkou o uvedenie koľkých absolventov našej univerzity skutočne zamestnáva, respektíve v minulosti zamestnávala. Podľa našich dostupných informácií z portálu absolventov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ani jedného, o to viac je podmienka na obsadenie pozície znevažujúca a poškodzujúca dobré meno univerzity, študentov a jej absolventov, ktorí v rôznych pozíciách, odvetviach a firmách dosahujú výborné pracovné výsledky a kariérny postup.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je už niekoľko rokov cielene, v termínoch podávania prihlášok na vysoké školy, diskreditovaná zavádzajúcimi a nepravdivými informáciami. Zrejme „niekomu“ nevyhovuje dlhodobý záujem o štúdium vo vybraných odboroch a rastúci trend kvality potvrdený medzinárodným certifikátom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica