Sprievodné podujatia na TnUAD v rámci Týždňa vedy a techniky

11.11.2013

                  Týždeň vedy a techniky na TnUAD                        

                                                        11. – 17. 11. 2013

 

 

Fakulta špeciálnej techniky

12. 11. 2013  Prepojenie absolventa VŠ praxou

                      prednáška s diskusiou

13. 11 .2013  Vysokopevné materiály a možnosti ich zvárania

                      12. Seminár zváračskej spoločnosti                       

                      Praktická metalografia

                      workshop                     

                      Certifikované pracoviská KSTaM

                      workshop                      

                      Deň otvorených dverí

15. 11. 2013  CNC programovanie s využitím CAD/CAM systémov

                      odborný seminár

 

Fakulta priemyselných technológií

12. 11. 2013  Priemyselne významné organické látky a ich eliminácia z vôd

                      pomocou vrstvených kremičitanov

                      prednáška

                      Prečo nejesť jablko?

                      prednáška

13. 11. 2013  Prečo kaučuk skáče? + výroba skákajúcich loptičiek

                      prednáška s praktickou ukážkou

                      Odievanie, zdravie, chémia

                      prednáška

                      Simulace zatěžování pneumatik pro automobily

                      prednáška

14. 11. 2013  Ukážky práce s keramickou hlinou a sklom

                      workshop

                      Prehľad patentových rešeršovaných databáz

                      seminár

 

Fakulta zdravotníctva

6. 11. 2013   7. Trenčiansky ošetrovateľský deň

                     vedecká  konferencia

18. 11. 2013  Kinesio Taping

                      odborný seminár

 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

13. 11. 2013  Prístupy k manažmentu v novej ekonomike

                      medzinárodná vedecká e-konferencia

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica