Športové úspechy našich študentov

Študenti Trenčianskej univerzity pravidelne úspešne reprezentujú svoju Alma mater v rôznych športových disciplínach. Aj začiatkom septembra sa v Bratislave konali Univerzitné majstrovstvá Európy v štandardných tancoch, na ktorých študent Martin Šrámka reprezentoval so svojou tanečnou partnerkou Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Vo veľkej konkurencii dvadsiatich párov  zo slovenských a zahraničných univerzít sa umiestnili na fantastickom  šiestom mieste.

Pár reprezentoval našu univerzitu na ďalších dvoch súťažiach. V kategórii „Rising stars“ – vychádzajúcich hviezd sa umiestnili na treťom mieste a v majstrovstvách viedenského valčíka získali v konkurencii 34. párov striebornú medailu.

Okrem tanečných medailí pribudlo na konto študentov Trenčianskej univerzity aj zlato v tenisovej súťaži Letnej univerziády SR, ktorá sa koná každé štyri roky. Úspešnou bola študentka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Laura Svatiková.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik vyzdvihol dôležitosť prepájania štúdia so športom, o čo sa snaží aj samotná univerzita spoluprácou s rôznymi športovými klubmi, štipendiami, či technickým vybavením: „Je veľkým úspechom, že študenti nás takto reprezentujú na domácich aj na medzinárodných súťažiach po celej Európe. Ďakujeme všetkým zúčastneným, sme na nich hrdí a prajeme im veľa podobných úspechov.“

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica