ŠPORTOVÁ JESEŇ TnUAD

12.11.2012
  • 24.10. - Futbalový turnaj TnUAD – FZ Trenčín Juh
  • 06.11. - Florbalový turnaj o pohár dekana FŠT – FŠT Trenčín Záblatie
  • 13.11. - Volejbalový turnaj TnUAD – Telocvičňa Študentská ulica
  • 13.11. - Basketbalový turnaj TnUAD - Telocvičňa Študentská ulica
  • 19.11. - Futbalový turnaj TnUAD -  Telocvičňa Študentská ulica (medziuniverzitné podujatie)
  • 26.11. - Florbalový turnaj TnUAD - Telocvičňa Študentská ulica (medziuniverzitné podujatie)
  • 06.12. - Hokejový turnaj TnUAD  - MG Rink Trenčín (medziuniverzitné podujatie)

Prihlasovanie na turnaje:

  • na hodinách  telesnej výchovy,
  • na KTVŠ,
  • na: ktvs@tnuni.sk
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica