Spomienková slávnosť pri príležitosti 137. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika

25.07.2017

V piatok 21. júla 2017 Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách v spolupráci s obcou Košariská organizovali pod záštitou Ministerstva obrany SR každoročnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti osláv 137. výročia narodenia velikána slovenských dejín Milana Rastislava Štefánika. Slávnostného aktu pred rodným domom sa zúčastnil minister obrany Peter Gajdoš, štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ale aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a množstvo ďalších významných hostí. Okrem uctenia si pamiatky generála M. R. Štefánika položením vencov, boli slávnostne dekorovaní aj vojnoví veteráni.  

Vojak, diplomat, minister vojny, štátnik, ale s časti aj vedec (vynikal poznatkami z astronómie a v rámci meteorológie bol priekopníkom tejto vedeckej disciplíny pre potreby vojenského letectva) generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa vo veľkej miere angažoval pri uskutočňovaní myšlienky vlastného štátu Čechov a Slovákov, zomrel tragicky 4. mája 1919, keď jeho lietadlo havarovalo v blízkosti Ivanky pri Dunaji.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica