Spolupráca univerzity so Združením bezpečnostného a obranného priemysu

31.05.2019

V uplynulom týždni prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lipták, CSc. diskutoval na Valnom zhromaždení Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý zodpovedal na mnohé otázky možnosti spolupráce v oblasti zahraničného obchodu. V rámci rokovania bola zhodnotená činnosť ZBOP za minulé obdobie a do  nasledujúceho obdobia bol zvolený Ing. Tibor Straka za prezidenta združenia, členovia prezídia a členovia dozornej rady. V neformálnej diskusii predniesol prorektor Lipták potrebu venovať pozornosť príprave odborníkov potrebných pre techniku produkovanú členmi združenia. Prvým krokom v tomto procese je špecializované štúdium „Teória a prax výbušnín, výbušných predmetov a munície“, otvorené na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity pod vedením Ing. Štefana Pivka, PhD., ktoré bolo otvorené na základe objednávky z praxe.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica