Spolupráca Trenčianskej univerzity s úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a s medzinárodnými zložkami obranného priemyslu

05.10.2017

Prorektor pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc. a Ing. Ivan Kopecký, PhD. sa 26. septembra 2017 zúčastnili   medzinárodnej konferencie „REACHING INTEROPERABILITY THROUGH STANDARDIZATION„ organizovanej v spolupráci Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických.

Na konferencii si zúčastnení vymenili skúsenosti a názory z oblasti prijímania a implementácie štandardizačných dokumentov NATO a skúsenosti z medzinárodných cvičení a príprav zabezpečovania medzinárodných misií smerovaných na materiálovú a technickú stránku štandardizácie a interoperability v rámci obranného zoskupenia.

Účasť zástupcov Trenčianskej univerzity na konferencií bola prínosom aj pre vedeckú a pedagogickú činnosť, vzhľadom na skutočnosť, že na našej univerzite sú pripravovaní odborníci pre konštruovanie a prevádzkovanie techniky alebo manažovanie krízových situácií.

Predstavitelia z radov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a Ministerstva obrany SR prejavili záujem o ďalšiu spoluprácu s Trenčianskou univerzitou.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica