Spolupráca Trenčianskej univerzity s Ozbrojenými silami SR

09.07.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne pokračuje v doterajšej spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky najmä v oblastiach súvisiacich s technickým zabezpečením a špeciálnou technikou. Prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. sa zúčastnil porady s riaditeľom Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivanom Sálašim, k problematike akceptovania študijných programov Trenčianskej univerzity pre potreby personálneho zabezpečenia Ozbrojených síl. Z porady vyplynula ponuka obsadiť pozície odborníkov v oblasti špeciálnej techniky, chémie či personálnej práce aj absolventmi našej univerzity. Na základe toho sa konali rozhovory so študentami výstupných ročníkov s pracovníkmi regrutačných skupín s ponukou pracovať v rezorte OS SR.

Potvrdením vzájomnej spolupráce bola aj účasť prorektora pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. na obhajobách záverečných bakalárskych prác na Akadémii Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši na katedre prof. Ing. Petra Droppu, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica