covid-19
Facebook Youtube Instagram

Spolupráca TnUAD so zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja

Poverený rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. dňa 19. decembra 2012 vystúpil na Zasadnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde podal poslancom informáciu o smerovaní TnUAD v ďalšom období, príprave na komplexnú akreditáciu v roku 2014 a zavádzaní hodnotenia kvality podľa medzinárodných noriem ESG.

Spolupráca medzi TnUAD a zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja je ďalším z dôležitých krokov v rámci rozvoja vysokoškolského vzdelania univerzitného typu v Trenčianskom regióne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica