Spolupráca študentov, podnikov a vysokých škôl

31.03.2015

Spolupráca SOPK s Regionální hospodářskou komorou Brno ponúka významné príležitosti pre podniky a pre zamestnávanie kvalifikovaných absolventov. Uvedený komunikačný portál je zameraný na spoluprácu a poskytovanie informácií medzi obchodnými komorami ako i komunikačnú platformu pre spoluprácu medzi podnikateľmi, študentmi a absolventmi v česko-slovenskom prihraničí. Uvedená platforma bude nápomocná podnikom pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov a študentom pri hľadaní vhodného zamestnania, prípadne pri založení podniku.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica