Spolupráca miest a obcí v rámci SR a ČR (23. 9. 2021)

16.09.2021

V rámci realizácie cezhraničného projektu "Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border“ INTERREG SK-CZ si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu venovanú spolupráci obcí v prihraničných oblastiach a naprieč hranicami, ktorú usporadúva Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v spolupráci s Masarykovou univerzitou dňa 23. 9. 2021 v Trenčíne.

V rámci konferencie bude pozornosť venovaná aktuálnemu stavu a budúcnosti spolupráce, výmene skúseností a postupov dobrej praxe, ako i posilňovaniu a tvorbe nových spoluprác.

Tešíme sa na Vašu účasť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica