Spolupráca Fakulty špeciálnej techniky s praxou

19.07.2017

V pondelok 17. júla 2017 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik, privítal na akademickej pôde zástupcov spoločnosti VRM, a.s. a Sky Tech Research Sp. z.o.o.

Témou pracovného stretnutia bolo vytvorenie komunikačnej platformy v oblasti výskumu a vývoja univerzálnych autonómnych transportných systémov, a to v súlade so špecifikáciou RIS3 SK. Na rokovaní za účasti doc. Viliama Cibulku dekana Fakulty špeciálnej techniky našej univerzity a doc. Jozefa Majeríka, bol predstavený návrh budúcej spolupráce vo výskume a vývoji medzi fakultou a poľskou spoločnosťou Sky Tech Research s tematickým zameraním na špeciálnu techniku, strojárske technológie a materiály.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica