Spolupráca Fakulty špeciálnej techniky s praxou

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa  môže pýšiť novou učebnou pomôckou – funkčnou vežou bojového vozidla pechoty BVP1. Do daru ho dostala od spoločnosti MSM Group, ktorá patrí v regióne k významným zamestnávateľom. Zbrojárska firma s univerzitou dlhodobo spolupracuje aj v oblasti praktického vzdelávania. Odovzdanie prebehlo v slávnostný deň 20. výročia založenia našej univerzity. Prorektor pre stratégiu a rozvoj Peter Lipták vo svojom príhovore vyzdvihol spoluprácu univerzity so spoločnosťou MSM Group, ako ukážku možnosti priblíženia praxe vzdelávaciemu procesu na univerzite. Dekan fakulty špeciálnej techniky Viliam Cibulka uviedol:  „Sme vďační, že sme túto vežu dostali do daru ako učebnú pomôcku, pretože na fakulte práve prednášame aj tematiku ovládania zbraňových systémov a nie je nič lepšie, ako keď si študenti môžu teóriu overiť na skutočnom zariadení “ .

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na takejto zmysluplnej udalosti a odovzdať univerzite pomôcku, ktorú určite v budúcnosti pri vzdelávaní vysokoškolákov využijte,“ povedala za spoločnosť MSM Group marketingová riaditeľka Lucia Ollé.

Trenčianska univerzita má s podobnými projektami skúsenosti. Študenti už počas štúdia vykonávajú prax vo významných partnerských spoločnostiach, kde sa po osvedčení môžu zamestnať.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica