Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

16.11.2012

Vyhlašuje rektor VŠB - TU Ostrava v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3

Rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava vyhlašuje v rámci univerzit sdružených v konsorciu PROGRES 3 soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2012

v následujících oborech:

  • Ekonomie a finance,
  • Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí,
  • Informační technologie,
  • Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum.

Z každé univerzity lze do soutěže podat maximálně 3 práce. Termín přihlášení prací do soutěže je 31. 12. 2012. Komise sestavená z odborníků univerzit konsorcia PROGRES 3 provede posouzení prací a rozhodne o umístění účastníků v soutěži. Hodnotit se bude především vědecký přínos prací. Účastníci soutěže, kteří se umístí na předních místech budou odměněni peněžitými cenami.

Doplňující informace k soutěži naleznete v příloze

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica