Sonomamodiagnostika

11.02.2013

Typ podujatia: postgraduálny kurz

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD
                   Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
                   Rádiologická klinika s.r.o. Trenčín

Dátum konania: 12. - 13. 5 . 2013

Miesto konania: Trenčín,  konferenčné priestory hotelu Grand

Cieľ konferencie: Postgraduálny kurz s prehľadovými prednáškami, klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení účastníkmi. Kurz v Sonomamodiagnostike je určený pre lekárov rádiológov, gynekológov so špecializáciou mamológia, ako aj gynekológov v ambulantnej praxi. Svojim obsahom je určený začiatočníkom aj lekárom mierne pokročilým v ultrazvukovej diagnostike prsníkov.

Publikačný výstup:  výučbové texty

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
(tel: 032/7400611, e-mail: jana.slobodnikova@tnuni.sk)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica