SMU Global Forum 2018

V dňoch 16. – 23. augusta sa v Južnej Kórei v meste Asan organizovalo medzinárodné fórum o spolupráci medzi Južnou Kóreou a krajinami východnej Európy. Toto priemyselno-univerzitné stretnutie prinieslo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Sun Moon University v Asane.

Moderná, exotická krajina, ktorá neraz stojí v tieni svojich susedov. Pritom o nej možno povedať, že je omnoho tradičnejšia ako Japonsko či blízka Čína. Južná Kórea výrazne podporuje školstvo, či už priamo zo štátu alebo od priemyselných partnerov. Práve táto finančná pomoc a vytváranie nadnárodných projektov jej pomáhajú v rýchlom napredovaní.

Pre kórejské vysoké školstvo je priame prepojenie s praxou a okolitými vysokými školami úplne bežné. Kvalitné vysoké školy sa zoskupujú okolo priemyselných parkov a priamo vytvárajú vedecké a vzdelanostné zázemie pre rast firiem a podporu výstavby nových Smart city, ktoré sú budúcnosťou v budovaní satelitných miest.

Projekt LINC+, ktorý zabezpečoval toto podujatie, združuje viaceré univerzity,  sprostredkúva nové možnosti spolupráce s praxou a efektívne pomáha so zlepšovaním vedeckej a pedagogickej kultúry. Trenčiansku univerzitu v Južnej Kórei zastupovala Mgr. Petra Rendková (Katedra politológie) a Ing. Maroš Eckert, PhD. (Fakulta špeciálnej techniky), ktorí prezentovali aj prácu našich študentov.

Celý program bol zameraný na vytváranie nových príležitostí pre implementovanie študentov do praxe. Predstavili sa nám nielen jednotlivé univerzity, ktoré sú zapojené do projektu LINC+ ale aj firmy, ktoré spolupracujú s univerzitami. Formy spolupráce sú rôzne, a to od poskytnutia marketingovej podpory až po práce študentov a výskumníkov na výskume pre jednotlivé spoločnosti. V rámci návštevy bola zástupcom univerzít predstavená história, kultúra života a okolie samotnej Južnej Kórei, ktorá je diametrálne odlišná od tej našej Európskej.

Vyvrcholením medzinárodného fóra bolo podpísanie spolupráce medzi SunMoon Univerzity a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Táto spolupráca umožní našim pedagógom, vedeckým pracovníkom a študentom vymieňať si skúsenosti v oblasti výskumu či vzdelávania priamo v Južnej Kórei.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica