Slovenské doktorandské fórum

06.10.2017

Pozývame Vás na V. Slovenské doktorandské fórum 19. - 20. októbra 2017.

Slovenské doktorandské fórum (SDF) je jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. SDF predstavuje platformu, na ktorej majú možnosť sa stretnúť doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia. Počas SDF sa konajú diskusie, workshopy a networking.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Asociácia doktorandov Slovenska pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov je dobrovolné, záujmové občianske združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä denných a externých študentov doktorandského štúdia, vedcov či odborných asistentov. Členom združenia môže byt každý, kto sa k členstvu dobrovoľne prihlási a súhlasí so stanovami združenia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica