Slávnostné zahájenie akademického roka o 10:00hod. v Posádkovom klube Trenčín (ODA)

03.09.2013
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica