Slávnostné zahájenie akademického roka 2013/2014

23.09.2013

Slávnostné zahájenie akademického roka na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí medzi významné akademické obrady, ktoré sa tradične konajú za prítomnosti zamestnancov a študentov univerzity, ďalej rektorov slovenských a zahraničných vysokých škôl a významných predstaviteľov spoločenského a politického života.

Zahájenie akademického roka 2013/2014 bolo pre našu „Alma mater“ výnimočné, nakoľko osobné pozvanie rektora doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. prijal predseda vlády Slovenskej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. Predseda vlády Slovenskej republiky vo svojom príhovore akademickej obci zvýraznil odkaz Alexandra Dubčeka, ktorého nositeľom je univerzita ako významná vzdelávacia a vedecko-výskumná inštitúcia.

Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo aj odovzdávanie Ceny rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorú v tomto roku získala za vynikajúce výsledky v publikačnej činnosti medzinárodného významu a vyhodnotenie Akademickou agentúrou ARRA ako tretiu najúspešnejšiu profesorku v Slovenskej republike prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy Fakulty priemyselných technológií. Novinkou na slávnostnom otvorení akademického roka bolo pravdepodobne v celej histórii univerzity udelenie Ceny rektora aj študentom za výnimočné aktivity prospievajúce  rozvoju našej „Alma mater“.

Slávnostnú atmosféru  spríjemnilo prítomným spevácke vystúpenie  Veroniky Kosáčovej – študentky Fakulty zdravotníctva  a Bc. Tomáša Vaňu – študenta Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica