Slávnostné promócie 2013

14.06.2013

Úspešné ukončenie 5-ročného štúdia v inžinierskom a v magisterskom štúdiu  na našej univerzite je každoročne zavŕšené slávnostnými  promóciami, ktoré začali 11. júna 2013 na  Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, kedy si študenti prevzali inžiniersky diplom z rúk dekana fakulty doc. Vojtoviča.

Slávnostného aktu sa okrem akademických funkcionárov fakulty zúčastnil aj rektor docent Habánik, ktorý vo svojom príhovore oslovil úspešných absolventov, ich rodičov,  manželov, manželky a priateľov,  pre ktorých sú promócie odmenou za ich podporu počas celého štúdia. Rektor zároveň vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že naši  absolventi budú  vizitkou našej univerzity, ktorá poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkurenčnom prostredí na trhu práce. Slávnostnú atmosféru podčiarklo hudobné vystúpenie študentky Veroniky Kosáčovej z Fakulty zdravotníctva.

V najbližších dňoch sa uskutočnia promócie Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Univerzity tretieho veku, Katedry politológie, Fakulty zdravotníctva a Fakulty špeciálnej techniky.

„Úprimne blahoželám všetkým absolventom a prajem im veľa úspechov v ďalšej etape ich života.“ Odkazuje absolventom rektor našej univerzity doc. Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica