Slávnostné otvorenie UNI-PARKU

20.09.2019

Dňa  20. septembra 2019 rektor Trenčianskej univerzity Slávnostne otvoril študentský park UNI-PARK, ktorý môžu študenti využívať už od začiatku nového akademického roka.

Pre univerzitu je dôležité vytvárať pekné a moderné prostredie pre našich študentov, ktoré ich bude motivovať. Po rekonštrukcii internátov a vnútorných priestorov pre Fakultu zdravotníctva sme sa pustili aj do vonkajších úprav a vytvorili sme nový oddychový park s prístupom k wifi a elektrickým zásuvkám.

Celé leto bol na univerzite čulý stavebný ruch. Zrekonštruovali sme fasádu a zateplili budovu Fakulty zdravotníctva v sume 180 tis. EUR z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Za 150 tis. EUR z vlastných zdrojov sme zrealizovali úpravy pri Študentskom domove v areáli Fakulty špeciálnej techniky. Pribudne tam nová oddychová a relaxačná zóna. Už od začiatku akademického roka bude k dispozícii nový smart študentský park v cene 60 tis. EUR z vlastných zdrojov s wifi pripojením a neskôr pribudnú aj dve workoutové ihriská. Taktiež vstup do budovy Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov bol počas leta zrekonštruovaný na bezbariérový.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica