Slávnostné otvorenie Technologického centra v Trenčíne

02.05.2017

Dňa 27. apríla sa rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik zúčastnil slávnostného otvorenia testovacieho laboratória v Technologickom centre v Trenčíne. Svetový dodávateľ automobilových interiérov Yanfeng Automotive Interiors oficiálne spustil do prevádzky jedno z najväčších testovacích centier v rámci slovenského automobilového odvetvia. Testovacie laboratórium vzniklo v rámci rozsiahlej rekonštrukcie spoločnosti, ktorou rozšírili  moderné technické centrum na výskum a vývoj. Centrum sa má primárne využívať na interné testovanie, ale v budúcnosti plánujú poskytovať služby laboratória aj iným firmám. Spoločnosť YFAI v Trenčíne momentálne zamestnáva viac ako 140 zamestnancov, ktorí navrhujú a vyvíjajú interiér automobilov (dverné panely, prístrojové dosky a podlahové konzoly).

V spoločnosti YFAI pracuje aj viacero absolventov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a to nielen na výskumných a vývojových pozíciách, kde sa uplatnili absolventi Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty priemyselných technológií v Púchove, ale aj na manažérskych pozíciách, kde pracujú absolventi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica