Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovanej časti gynekologicko-pôrodníckej kliniky

01.08.2017

Vo štvrtok 3. 8. 2017 sa za účasti ministra zdravotníctva Tomáša Druckera uskutočnilo slávnostné otvorenie novo zrekonštruovanej ambulantnej časti gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. Trenčianska pôrodnica získala v rokoch 2013 až 2017 viackrát ocenenie ako najlepšia pôrodnica na Slovensku. Po rekonštrukcii bola dnes slávnostne otvorená a odovzdaná do užívania jej zmodernizovaná ambulantná časť, čo znamená zvýšenie komfortu nielen pre personál, ale najmä pre budúce mamičky.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika ako výučbová súčasť Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je držiteľom niekoľkých certifikátov vrátane titulu „Baby friendly hospital“. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť najmä pacientkám z trenčianskeho regiónu a má dlhoročnú tradíciu v diagnostike rôznych ženských ochorení vrátane onkologických ochorení na najvyššej úrovni. Pôrodná sála disponuje najmodernejším technickým vybavením a pracovisko je obľúbené u mamičiek vďaka rešpektovaniu ich individuálnych požiadaviek. Jej prednostom je MUDr. Peter Kaščák, PhD., ktorého v decembri minulého roka menoval do funkcie rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik spoločne s terajším medicínskym riaditeľom FN v Trenčíne MUDr. Stanislavom Pastvom. Rektor univerzity vníma rekonštrukciu a modernizáciu ako ďalší krok v zlepšovaní podmienok štúdia a praxe pre študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica