Slávnostné otvorenie centra Europe Direct Trenčín (4.10.2021)

29.09.2021

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne slávnostne otvoríme v pondelok 4. októbra 2021 o 10:00 informačné centrum Europe Direct Trenčín pre verejnosť Trenčianskeho kraja.

Centrum Europe Direct Trenčín, ktoré je kontaktný bod pre občanov regiónu v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, poskytuje informácie o európskych záležitostiach, organizuje dialógy s občanmi a usporadúva rôzne participatívne podujatia s cieľom prispievať k rozvoju európskej verejnej sféry.

Europe Direct Trenčín: O nás

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica